мова сайту: Русский English Українська
Організатори конференції:
Національний
медичний університет
ім.Богомольця
Шановні колеги! Запрошуємо вас прийняти участь
в першій українській конференції
з онкопластичної хірургії раку
молочної залози з міжнародною участю.
Архів конференції:
Фото Відео
Програма конференції
  • 17 квітня
  • 18 квітня
08:00-09:00 Реєстрація
09:00-11:30 Ранкове засідання. Рак молочної залози – еволюція понять і підходів. Головуючі: проф. Кутен А., Бернштейн Ц.
09:00-09:10 Вступ - вітальне слово, концепція, порядок роботи. Вінницька А. Б.
09:10-09:40 Рак молочної залози в історичній перспективі – зміна концепції від максимальної локальної до мінімальної оптимальної терапії. проф. Кутен А., Ізраїль, 30 хв
09:40-10:10 Рак молочної залози – молекулярна хвороба. Принципи індивідуалізації діагностики та лікування пацієнтів. Глігоров Й., Франція, 30 хв
10:10-10:40 Неоадьювантна (хіміо- та гормональна) терапія раку молочної залози. Чи впливає неоад’ювантна хіміотерапія на виживання? Глігоров Й., Франція, 30 хв
10:40-11:10 Радіотерапія раку молочної залози. Огляд методу та останні новини. Пуртманс Ф., Нідерланди, 30 хв
11:10-11:20 Мамологічний центр - оптимальна модель організації надання допомоги пацієнткам з РМЗ. Жигулін А. В., 10 хв
11:20-11:30 Обговорення 10 хв
11:30-12:00 Кава-брейк
12:00-14:40 Денне засідання. Етап діагностики і вибору алгоритму лікування. Головуючі: Пуртманс Ф., проф. Седаков І. Є.
12:00-12:15 Прикладні аспекти магніторезонансної мамографії. Божок Є., 15 хв
12:15-12:30 Місце ПЕТ у діагностиці та стадіюванні раку молочної залози. Кметюк Я. В., Москалець А. І., 15 хв
12:30-12:50 Органозберігаюча чи аблятивна хірургія раку молочної залози (лампектомія чи мастектомія?). Онкологічні аспекти і вибір методу. Анікусько М. Ф., 20 хв
12:50-13:10 Радіотерапія після онкопластичної хірургії. Особливості планування і результати лікування. Пуртманс Ф., Нідерланди, 20 хв
13:10-13:25 Радіологічні аспекти передопераційного ведення пацієнток з раком молочної залози. Вінницька Д. К., 15 хв
13:25-13:55 Що робити з аксилярними лімфовузлами? Пуртманс Ф., Нідерланди, 30 хв
13:55-14:10 Місце лікування первинної пухлини при метастатичній хворобі. проф. Кутен А., Ізраїль, 15 хв
14:10-14:25 Онкофертильність при раку молочної залози. Алгоритм прийняття рішення перед початком лікування. проф. Феськов О. М., 15 хв
14:25-14:40 Обговорення 15 хв
14:40-15:30 Обід
15:30-19:15 Вечірнє засідання. Хірургічний етап. Головуючі: проф. Седаков І. Є., Шефлан М.
15:30-15:45 Естетична хірургія в онкомамології. Вчора, сьогодні і завтра. проф. Сєдаков І. Є., 15 хв
15:45-16:00 Хірургічна анатомія молочної залози з точки зору онкопластичного хірурга. Сажиєнко В. В., 15 хв
16:00-16:15 Біопсія сигнального лімфовузла. Огляд методу, технічні аспекти, досвід ЛІСОД. Палиця В. Я., 15 хв
16:15-16:30 Пряма хромолімфографія з використанням метиленового синього при БСЛВ у хворих РМЗ. Досвід клініки онкології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця на базі Київського міського клінічного онкологічного центру. Зотов О. С., Поступаленко О. В., 15 хв
16:30-16:45 Краї резекції в хірургії раку молочної залози. Бондаренко В. В., 15 хв
16:45-17:15 Органозберігаюча хірургія раку молочної залози. Принципи вибору методів реконструкції дефектів. Жигулін А. В., 30 хв
17:15-17:30 Спосіб онкопластичної резекції молочної залози. Досвід клініки Кафедри онкології Тернопільського Державного Медичного Інституту. проф. Галайчук І. Й., 15 хв
17:30-17:45 Закриття дефектів верхньо-латерального сектору при органозберігаючій хірургії молочної залози. Жигулін А. В., 15 хв
17:45-18:05 Шкірнозберігаючі, шкірноредукційні та сосокзберігаючі мастектомії в лікуванні РМЗ. Рекомендації, протипоказання і техніка. Шефлан М., Ізраїль, 20 хв
18:05-18:20 Голділок-мастектомія – «третій» шлях реконструктивної хірургії молочної залози? Жигулін А. В., 15 хв
18:20-18:40 Вибір імплантів при одномоментній реконструкції молочної залози. Шефлан М., Ізраїль, 20 хв
18:40-19:15 Обговорення 35 хв
19:30-21:30 Коктейль
08:00-09:00 Реєстрація
09:00-10:45 Ранкове засідання. Досвід онкопластичної і реконструктивної хірургії. Головуючі: проф. Сєдаков І. Є., Шефлан М.
09:00-09:15 Досвід реконструктивно-пластичних операцій при РМЗ в Харківському онкоцентрі. Фоміна С. В., 15 хв
09:15-09:30 Онкопластична хірургія раку молочної залози. Досвід Київської онкологічної лікарні. Анікусько М. Ф., 15 хв
09:30-09:45 Онкопластична хірургія молочної залози. Досвід приватної онкологічної клініки Інновація. Петах А. Л., 15 хв
09:45-10:00 Інтраопераційна променева терапія при РМЗ. Перший досвід в Україні. Клініка Інновація. Краснопольська О. С., 15 хв
10:00-10:15 Досвід онкопластичної хірургії молочної залози в Університетській клініці Одеського національного медичного університету - переваги мультидисциплінарної командної роботи. Заволока О. В., 15 хв
10:15-10:30 Досвід застосування радіохірургії і IMRT-променевої терапії в лікуванні віддалених метастазів раку молочної залози. Чеботарьова Т. І., 15 хв
10:30-10:45 Обговорення 15 хв
10:45-11:15 Кава-брейк
11:15-13:15 Денне засідання. Нові технології в реконструктивній хірургії молочної залози. Ускладнення в хірургії молочної залози. Головуючі: Андреє К., проф. Храпач В. В.
11:15-11:35 Одномоментні реконструкції молочної залози з використанням імплантів та АДМ. Огляд методу та відеопрезентація операцій. Шефлан М., Ізраїль, 20 хв
11:35-11:50 Одномоментні реконструкції молочної залози з використанням імплантів та АДМ. Досвід ЛІСОД. Жигулін А. В., 15 хв
11:50-12:05 Ранні та пізні ускладнення реконструктивної хірургії раку молочної залози. Профілактика і лікування. Шефлан М., Ізраїль,15 хв
12:05-12:25 Ранні та пізні ускладнення органозберігаючої хірургії раку молочної залози. Жигулін А. В., 20 хв
12:25-12:45 Пізній лімфостаз. Можливості хірургічного лікування. проф. Дрюк М. Ф., 20 хв
12:45-13:00 Ускладнення після гелевої аугментації. Тактика та вибір методів лікування. проф. Храпач В. В., 15 хв
13:00-13:15 Обговорення 15 хв
13:15-13:45 Кава-брейк
13:45-16:30 Вечірнє засідання. Післяопераційний етап. Ад’ювантне лікування і реабілітація. Головуючі: Бернштейн Ц., проф. Храпач В. В.
13:45-14:15 Принципи ад’ювантного лікування раку молочної залози – хіміотерапія, гормональна терапія, Oncotype DX. Останні новини. Казарін О. В., Ізраїль, 30 хв
14:15-14:45 Ліпографтинг в реконструктивній хірургії молочної залози. Сажиєнко В. В., 30 хв
14:45-15:00 DIEP-лоскут у відстроченій корекції деформацій молочної залози після органозберігаючої хірургії. проф. Андреє К., Німеччина, 15 хв
15:00-15:20 Симетризуючі операції після втручань на молочній залозі. проф. Храпач В. В., 20 хв
15:20-15:40 Нехірургічні ускладнення після операцій на молочній залозі. Фізіотерапевтична реабілітація пацієнток. Алгоритми профілактики, ранньої та пізньої реабілітації. Бєлова О. В., 20 хв
15:40-15:55 Роль масажу в лікуванні післяопераційного лімфостазу. Рибак Н. О., 15 хв
15:55-16:15 Психологія в онкології: зона оптимального використання. проф. Чабан О. С., 20 хв
16:15-16:30 Обговорення 15 хв
16:30-17:00 Закриття конференції – підсумкове слово Вінницька А. Б., проф. Сєдаков І. Є.
Вручення сертифікатів та заповнення анкет.
Скачати програму конференції
Наше бачення

Протягом останніх 20 років відбулися кардинальні зміни в розумінні природи раку молочної залози. Це радикально змінило концепції діагностики та лікування з акцентом на підвищення якості життя пацієнток. Нові знання та технології дозволяють безпечно та ефективно зберігати чи реконструювати молочну залозу, досягаючи хороших естетичних результатів без компромісів з онкологічними принципами лікування. Нова стратегія покращує результати лікування та якість життя пацієнток.

Наша конференція – це спроба поставити та обговорити найактуальніші питання хірургічного лікування раку молочної залози, найсучасніші тенденції та технології. Ми торкнемось практичних питань реабілітації та курації хворих на рак молочної залози, з якими стикаються лікарі-онкологи щодня.

Основними принципами конференції є відкритість, колегіальність, максимальна практичність та високий професійний рівень дискусії, оснований на постулатах доказової медицини.Спікери конференції
Авраам Кутен Авраам Кутен MD, PhD, професор факультету медицини, Technion - Israel Institute of Technology, Хайфа, Ізраїль, керівник Відділу онкології медичного центру Рамбам, Ізраїль.
Філіп Пуртманс Філіп Пуртманс MD, PhD, радіаційний онколог, Інститут Verbeeten, Тілбург, Нідерланди. Президент ESTRO (Європейське Товариство Променевої Терапії і Онкології).
Майкл Шефлан Майкл Шефлан MD, медичний центр Atidim, Тель-Авів, Ізраїль, член Міжнародного Товариства естетичної і пластичної хірургії (ISAPS).
Джозеф Глігоров Джозеф Глігоров MD, Лікарня Tenon, Париж, Франція. Член Французського Товариства Раку (SFC), the Groupe d'Etude et de Recherche en Cancreologie Onco-Radiotherapic (GERCOR).
Храпач Василь Васильович Храпач Василь Васильович Д.м.н., професор кафедри хірургії №4 НМУ ім.А.А.Богомольця, голова Клуба пластичних хірургів України.
Дрюк Микола Федорович Дрюк Микола Федорович Д.м.н., професор, завідуючий Відділом мікросудинної та пластичної хірургії НІХіТ ім. акад. А.А.Шалімова АМН України.
Галич Сергій Петрович Галич Сергій Петрович Д.м.н., професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО ім..Шупика, керівник Відділу відновлювальної мікрохірургії НІХіТ ім.акад.А.А.Шалімова АМН України.
Анікусько Микола Федорович Анікусько Микола Федорович Завідуючий хірургічним відділенням, Київський Міський Клінічний Онкологічний Центр.
Чабан Олег Созонтович Чабан Олег Созонтович Професор, Перший віце-президент Асоціацї психотерапевтів та психоаналітиків України, сертифікований психоаналітик Європейських та Американських асоціацій психотерапії (EAP, AGPA, EFPP,IAGP).
Крістоф Андреє Крістоф Андреє Професор, Головний лікар клініки пластичної і естетичної хірургії у лікарні Sana Gerresheim (м. Дюсельдорф, Німеччина).
Феськов Олександр Михайлович Феськов Олександр Михайлович Професор, директор Центру Репродукції Людини "Клініка професора Феськова", член президіуму УАРМ (Української Асоціації Репродуктивної Медицини), член асоціацій РАРЧ, ASRM, ESHRE.

Наші партнери
Covidien Roche Allergan Sanofi Polytech Pfizer UAMT AstraZeneca
Місце проведення
Готель "Русь",
м. Київ, вул. Госпітальна, 4
Контакти оргкомітету конференції
Орг. питання: Наталія Карпова
+38 (050) 351-38-01